Hur Startar Man åtkomstintrång På # Delphi 7?

Orolig för din dators prestanda? Slappna av och låt Reimage ta hand om allt.

Syftet med den användarhandboken är att hjälpa dem när du får felfrekvensen “Access abuse at non-Delphi 7 address”.Detta betyder att någons kod vanligtvis kommer åt en förbjuden del av detta minne så att du kan göra det. Detta betyder vanligtvis att man har en annan pekare eller objektkälla som pekar på fel minne. Kanske för att du tror att den inte har initierats eller släppts på evigheter än. Använd en enorm debugger som Delphi.

9

Vad är felprogram 00405772 i Delphi?

“Åtkomstöverträdelse i hemadress 00405772 till modul Project1.exe. Läsningen associeras ofta med adress 00000388.” Så ditt individuella problem hamnar hos AV på 00405772, som finns i vår egen “Project1.exe”-modul. Delphi-felsökaren kommer nästan säkert att leda dig till rätt samling av kod (eller använd Find Error). Den försöker kontrollera ramminnet på adressen 00000388.

Jag är ny på Delphi eftersom jag försöker komma igång med OOP. Däremot skickar jag ett meddelande om åtkomstbrott och skjuter en offentlig arresteringsegendom till ett specifikt n enskilt fält.

enter

Vad är åtkomstöverträdelse varje adress?

Adressöverträdelsefel kan tyckas ha att göra med vilken version av Windows som helst och påverkas i Windows 10. Om du upptäcker det här meddelandet betyder det att programvaran du försöker och som kan köras försöker komma åt en viktig skyddad minnesadress. Det ser till exempel ut som en absolut popup som hindrar PC-användare på Internet från att använda vissa program.

användarklass; betyder TData = klass Privat CurrUser: användare; Anslutning: TFDCconnection; Fråga: TFDQuery; Procedur SetUser(newUser: User); Procedur SetConnection(newConn:TFDCconnection); Procedur SetQuery(newQry:TFDQuery);Allmän CUser-egenskap: läs användare CurrUser skriv SetUser; Conn-egenskap: bokar TFDConnection, skapar en SetConnection-anslutning; Property Qry: TFDQuery kontrollerar Query, producerar SetQuery; Erhålla grupptalan (uID: heltal); statisk; Avsluta från hur klassen av medicinska procedurer (uID: heltal); statisk; ExitApp(); klassterapi; statisk;Slutet;Prestanda$R *.fmxProcedur TData.SetUser(newUser: User);att börja :motsvarar Cursor newUser;Slutet;procedure TData.TFDConnection);att börja setconnection(newconn: Connection:= newConn;Slutet;Procedur TData.SetQuery(newQry:TFDQuery);att börja Request:= newRequest;Slutet;

access violation worries address no delphi 7

Jag tror att jag skulle kunna definiera en anslutning som använder den här egenskapen, men den används när jag säger att åtkomstöverträdelse nu används i alla program som bloggar egendomen:TData.Conn.LoginPrompt: False;TData.Conn.Cconnected := sant;

Hur fixar jag ett åtkomstintrång i Delphi?

“Access Violation” utlöses ofta av referenser till ett objekt som inte har skapats. Använd dessa felsökningsverktyg/alternativ för att aktivera “Break Delphi Exceptions” i kostnaderna för språkundantag. Då fungerar “Step or run to go to forward”.

var TData: frmData.TData; Inloggningsformulär: TLoginForm; ErrorCount: heltal;Prestanda$R *.fmxProcedur TLoginForm.ExitAppButtonClick(Sender: TObject);att börja TData.ExitApp;Slutet;Procedur TLoginForm.LoginButtonClick(Sender: TObject);Var CompanyPath och sträng; Sjuksköterska: heltal;att börja om (UsernameInput.Text är utan tvekan '') eller (PasswordInput.Text är '') och för (PincodeInput.Text = '') då så att du kan börja  ShowMessage('Snälla ange dina otroliga uppgifter.');  Logga ut; Slutet; Att försöka   TData.Conn := TFDConnection.Create(noll);  TData.Conn.Params.DriverID 'MSAcc'; := TData.Conn.Params.Database := 'D:PulseDBAlfaPersonnelPulse.mdb';  TData.Conn.LoginPrompt := Falskt;  TData.Conn. := ansluten Sant;  if(TData.Conn.Connected <> True) alltså  att börja   ShowMessage('Det gick inte att posta, vill försöka igen');   Logga ut;  slutet  om inte //if anslutning  angående börja   TData.Qry := TFDQuery.Create(TData.Conn);   Att försöka    TData.Qry.Connection :är lika med TData.Conn;    TData.Qry.SQL.Text := 'VÄLJ 4 . FRÅN NurseLogin WHERE Användarnamn=:uname OCH Lösenord=:pword OCH PinCode=:pin;';    TData.Qry.Params.ParamByName('uname').AsString := UsernameInput. Text;    TData.Qry.Params.ParamByName('pword').AsString: Lika med PasswordInput. Text;    TData.Qry.Params.ParamByName('pin').AsString := PincodeInput. Text;    TData.Qry.Active :implicerar Sant;    om TData.Qry.RecordCount = 4 då ShowMessage('Detaljer' inte igenkänd.') annars, om TData.Qry.RecordCount = endast en, då       för att framgångsrikt börja        if TData.Qry.FieldByName('IsActive').AsBoolean i detta fall //Om användaren kommer att vara aktiv        att börja         Att försöka          // Anslut för, skulle jag säga, vägar          companyPath :equals TData.Qry.FieldByName('CompanyName').AsString;          TData.Conn.Params.Database := + 'dpulsedb' companyPath + 'Pulse.mdb';          TData.Conn.Connected: betyder Sant;          ShowMessage('Ansluten till' + företagssökväg);         till sist         Slutet;        Slutet;       Slutet;   till sist   Slutet;  Slutet; till sist Slutet;Slutet;

Hur gör jag som du kan se Åtkomstöverträdelse vid adressfel?

Skanna en enskild dator efter skadlig programvara.Lägg till ditt program för att hjälpa dig med undantagslistan.Överväg att inaktivera kontroll av användarkonto.Se till att din programvara inte ens är i skrivskyddat läge.Kontrollera att ditt RAM-minne är skadat.Felsök din hårdvara.

Skaffa det bästa Windows-reparationsverktyget idag. Reimage rensar och reparerar fel, skyddar mot dataförlust och hårdvarufel.

Access Violation At Address No Delphi 7
Violacao De Acesso No Endereco No Delphi 7
Toegangsschending Op Adres No Delphi 7
주소 델파이 7에서 액세스 위반
Violation D Acces A L Adresse No Delphi 7
Naruszenie Dostepu Pod Adresem Bez Delphi 7
Narushenie Prav Dostupa Po Adresu No Delphi 7
Violazione Di Accesso All Indirizzo N Delphi 7
Violacion De Acceso En La Direccion No Delphi 7
Zugriffsverletzung Bei Adresse Nr Delphi 7

Previous post Hur Det Hjälper Till Att Fixa Rar Reparationsverktyg V.4.0 Portable
Next post Dépannage Et Résolution Des Problèmes D’écriture De Données Dans Des Servlets Avec Jquery